RSS
 

Velkommen til Socialtilsyn Nord


Socialtilsyn Nord varetager tilsyn med og godkendelse af plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Nordjylland (med undtagelse af Hjørring Kommune) og i Silkeborg Kommune.

Socialtilsynet hører hjemme i Hjørring Kommune, og er forankret i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvalt- ningen.
Sitemap A-Å
 

Modtag nyheder

 

Whistleblower

 
Du kan anonymt kontakte Socialtilsyn Nord, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie.

Læs mere her